Så kan udenlandske kolleger og venner også følge med i, hvad jeg foretager mig herovre.